MEDIA

Vijuttoke19年6月号連動、KHRYST+のインタビュー配信開始

WEB
V援隊ニコ動チャンネルにて、Vijuttoke19年6月号連動、KHRYST+のインタビュー配信開始
 
V援隊ニコ動チャンネルURL
http://ch.nicovideo.jp/v-entai